Fidirana ho Mpianatra

Fisoratana anarana

Vesatry ny Fianarana

Ireo mpianatra an-dakilasy manaraka ny fiofanana hahazoana Diplaoma momba ny Toriteny Manazava ny Hevitry ny Baiboly (DEP) dia tsy maintsy manatrika manontolo ny telovolana rehetra. Ireo mpianatra manaraka ny fiofanana hahazona ny Mari-piofanana momba ny Fianarana Baiboly (BSC), dia tokony hamita ny fandaharam-pianarana mandritra ny taona iray.

Raha misy toe-javatra tsy azo ihodivirana hieritreretan'ny mpianatra iray fa tsy hahavita ny fandaharam-pianarana an-jotra mandritra ny fotoana voatokana ho amin'izany izy, dia tokony hametraka taratasy fangatahana, manazava ny antony manakana azy tsy hiroso amin'ny tanjony izy. Ao aorian'ny fanaraha-maso ataon'ny mpiara-miasa eto amin'ny Seha-pampianarana fitorian-teny 3M, dia mety hahazo fanitarana fe-potoana na tsia ilay mpianatra.

Isoratra anarana

Ny Seha-pampianarana fitorian-teny 3M dia mametraka fe-potoana isan-taona hisoratana anarana ho an'ny taom-pianarana manaraka. Haharay mailaka (na antso an-tariby) mamaritra ny andinindininy mikasika ny fisoratana anarana (ao anatin'izany ny fandaharam-pianarana, torolalana, sy izay mety ho fampatsiahivana hafa) ny mpianatra tsirairay. Tsy tontosa ny fisoratana anarana raha tsy voahefa avokoa ireo sarany takiana, eo anivon'ny birao misahana ny ara-bolan'ny mpianatra.

Taratasy fisoratana anarana

Alaivo, fenoy ary avereno aty aminay, miaraka amin'ireo taratasy hafa rehetra takiana ho fisoratana anarana :

TETIANDROM-PIANARANA

Taom-pianarana 2023-2024 - Ho an'ny mpianatra handray ny mari-piofanana momba ny Fianarana Baiboly (BSC) ihany

*Fanamarihana: Takiana ny fahombiazana amin'ny fanadinana hahazoana ny BSC, mba hahafana miroso amin'ny fiofanana an-toerana hahazoana ny DEP.

Taom-pianarana 2024-2025 - Ho an'ny mpianatra handray ny mari-piofanana momba ny Fianarana Baiboly (BSC) ihany

*Fanamarihana: Takiana ny fahombiazana amin'ny fanadinana hahazoana ny BSC, mba hahafana miroso amin'ny fiofanana an-toerana hahazoana ny DEP.

Taom-pianarana 2024-2025 - Ho an'ireo mpianatra handray ny Diplaoma momba ny Toriteny Manazava ny Hevitry ny Baiboly (DEP) ihany

*Fanamarihana: Takiana ny fahombiazana amin'ny fanadinana hahazoana ny BSC, mba hahafana miroso amin'ny fiofanana an-toerana hahazoana ny DEP.

Ny Fomba fisoratana anarana

1

Misorata anarana an-jotra

Alaivo eto ny taratasy fisoratana anarana ka fenoy. here

2

Angony ireo antontan-taratasy ilaina

Ireto avy izy ireo :

  • - Ny taratasy fangatahana
  • - Sary tapaka 1
  • - Dika mitovy ny kara-panondro
  • - Fijoroana vavolombelona an-tsoratra momba ny nahatongavanao amin'ny finoana
  • - Taratasy manazava ny antony manosika anao hianatra ao amin'ny TFT 3M
  • - Taratasy fanombanan’ny vadinao ny toetranao (ho an'ireo manambady)
  • - Taratasy fanolorana avy amin'ny mpitandrina
  • - Taratasy fanolorana avy amin'olona iray ivelan'ny fianakavianao

N.B: ireo antontan-taratasy 3 farany ireo dia mijanona ho tsiambaratelo ary tsy maintsy alefan'ireo olona nameno izany mivantana.

3

Amarino ny fisoratana anarana

Avereno jerena tsara izay nosoratanao sy ny mombamomba anao.

4

Alefaso ny fisoratana anarana

Rehefa feno ny taratasy fangatahana ho mpianatra sy ny antontan-taratasy rehetra ilaina dia alefaso mailaka

5

Fizotry ny fanadihadihana

Rehefa avy nandalo sivana ny fangatahanao ho mpianatra dia haharay fampahafantarana ianao ny amin'ny andro sy toerana hanaovana fanadihadihana manokana anao

6

Fanapahan-kevitra farany

Mahazo antso manokana ianao raha tafiditra ho mpianatra soamantsara

Fialana an-daharana

Noho ny toe-javatra tsy azo ihodivirana, dia mety voatery ny mpianatra iray hiala an-daharana ka tsy hanohy ny fianarany ato amin'ny Seha-pampianarana fitorian-teny 3M, eny antenantenan'ny telovolana fiofanana. Ny fialana an-daharana rehetra dia mitaky ny fankatoavan'ny Tonian'ny Fampianarana. Vao vantany vao nahazo fankatoavana ny fialana an-daharana, dia mety hisitraka famerenam-bola amin'ny ampahany ny mpianatra iray.

Ny andinindininy dia afaka vakiana ao amin'ny Famerenam-bola izay ao ambanin'ny fizarana misy ny Momba ny Ara-bola etsy ambony. Ireo mpianatra miala an-daharana kanefa tsy nahazo fankatoavana avy amin'ny Tonian'ny fampianarana dia tsy afaka hisitraka famerenam-bola.

mgMG