NY ATOM-PISIANAY DIA

NY FAMPITAOVANA MPITORITENY MIORINA MAFY AMIN'NY TENIN'ANDRIAMANITRA

Madagascar 3M dia mitady ny hamantatra, hampiofana ary hampitao lehilahy ho an'ny asan'Andriamanitra. Ny 3M dia manondro teny 3: "Mpitoriteny-Mpitandrina-Mpanompo". Mitady ny hanofana lehilahy izahay, hahatongavany ho mpitoriteny miorina mafy amin'ny tenin'Andriamanitra, mpiandry ondry mahatoky hitandrina ny ondrin'Andriamanitra ary mpanompo manetry tena an'i Kristy.

NY ATAONAY

NY VINANAY

Ny Seha-pampianarana Fitorian-Teny 3M (SFT-3M) dia mikendry ny hampiofana mpanazava mahatoky ny Tenin’Andriamanitra. Izy io dia manolotra fampianarana ara-baiboly, ara-teolojia ary miompana ho matihanina natao hampitaovana ny lehilahy ho amin’ny fahombiazana eo amin’ny asa fanompoana kristiana ho an’ny tenan’i Kristy maneran-tany, miainga voalohany indrindra eo anivon’ny fiangonana eo an-toerana.

Student pastor at 3MPI

Ny mombamomba ny fiofanana

Ny vondrom-piarahamonina sy ny fandaharam-pampianaran'ny Seha-pampianarana Fitorian-Teny
dia novolavolaina miaraka amin'ireto tanjona sy filamatra manaraka ireto:

Logo 3MPi

Ny Foto-pisaina voizin'ny fianarana

Ny Seha-pampianarana fitorian-Teny 3MPI dia mikatsaka ny mba hotarihin'ny filozofiam-panabeazana mifanaraka amin'ny Soratra Masina, amin'ny alalan'ny:

Fifantohana lalina amin'ny fahazoana antoka ara-Baiboly, fa tsy fisalasalana na teoria

Fikelezana aina ny mba handrafitra fiainam-panahy ho an'ny mpianatry ny Seha-pampianarana Fitorian-Teny 3M (TFT-3M) fa tsy fahalalinan-tsaina avara-pianarana fotsiny

Fanomanana ny lehilahy ho tonga mpanompo ny Tompo, fa tsy ny hahalala ny Tompo fotsiny

Fanasongadinana fomba fianarana ny Soratra Masina amina fomba manara-drafitra sy feno fifehezana fa tsy amin’ny fomba tandrametaka na ala safay

Fampirisihana ny fanomezana ny tsara indrindra hatrany mba hioty vokatra mamiratra ary tsy manaiky velively ny vokatra ratsy na zara fa afaka

Fianteherana amin'ireo mpampianaratra mba ho ohatra fakan-tahaka fa tsy ho manam-pahaizana manokana fotsiny

3MPI

Fanizingizinana ny tsy maintsy hiasana ao anatin'ny tenan’i Kristy, fa tsy amin’ny maha-olon-tokana misingana irery

Fanamarinam-piofanana Fianarana Baiboly

AN-JOTRA, MIALOHA NY FIOFANANA AN-DAKILASY

1 Taona

Diplaoma momba ny Toriteny Manazava ny Hevitry ny Baiboly

FIOFANANA AN-DAKILASY

10 volana

Fifandraisana

Raha misy fanontaniana tianao apetraka, dia aza misalasala mifandray aminay. 

+261 38 51 303 03
+261 38 61 303 03
contact@madagascar3m.org

Seha-pampianarana Fitorian-Teny Madagasikara 3M (TFT-3M)
Lot VB8 Bis D Ambatoroka
Antananarivo 101
Madagasikara

    Araho ny pejinay

    Tambajotra Sosialy

    mgMG